بیماری پلی کیستیک کلیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیماری پُلی‌کیسْتیکِ کُلیِه (polycystic kidney disease)

در پزشکی، بیماری‌ای ارثی براثر وجود کیست‌های متعدد در کلیه‌ها. رشد ممتد این کیست‌ها باعث تخریب بافت طبیعی کلیه‌ها و در نهایت نارسایی کلیه می‌شود. دیالیز و پیوند کلیه از روش‌های درمان این بیماری‌اند.