بیوا، دریاچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیوا، دریاچه (Biwa)

بيوا، درياچه

بزرگ‌ترین دریاچۀ آب شیرین ژاپن، در استان شیگا[۱]، در ناحیۀ هونشو[۲]. مساحت آن ۶۷۲ کیلومتر مربع است. این دریاچه، که ۶۰ کیلومتر طول و ۲۰ کیلومتر عرض دارد، در ۱۰کیلومتری کیوتو[۳] واقع شده و زیبایی خاص آن، به‌ویژه در منتهی‌الیه جنوبی، سبب شهرت آن شده است. دریاچۀ بیوا از طریق آبراهی به رود کامو[۴] متصل است، و رود یودو[۵] از آن منشعب می‌شود. تفاوت زیادی بین میانگین عمق دریاچه دیده می‌شود به‌‌نحوی که ژرفای دریاچۀ شمالی، بخش بزر‌گ‌تر دریاچه، ۵۰ متر یا بیشتر، و عمق دریاچۀ جنوبی ۵ متر است.

 


  1. Shiga
  2. Honshu
  3. Kyoto
  4. Kamo River
  5. Yodo River