بیژاگوش، مجمع الجزایر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیژاگوش، مَجمَعُ‌الجزایر (Bijagos Archipelago)

مجموعه‌ای از ۳۰ جزیرۀ کوچک متعلق به گینۀ بیسائو[۱]، در ۴۰کیلومتری سرزمین اصلی[۲] کشور مزبور. تعدادی از این جزیره‌ها غیرمسکونی‌اند، اما در برخی از آن‌ها جوامع کوچک ماهی‌گیر زندگی می‌کنند. بولاما[۳] و بوباک[۴] به گینۀ بیسائو نزدیک‌ترند.


  1. Guinea-Bissau
  2. mainland
  3. Bolama
  4. Bubaque