تاندینیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تاندینیت (tendinitis)

التهاب زردپی‌ها. ممکن است ناشی از استفادۀ بیش از حد دارو، عفونت میکروبی یا بعضی از بیماری‌های روماتیسمی باشد. عارضۀ آرنج تنیس‌بازها[۱] نوعی التهاب تاندونی، به‌علت استفاده بیش از حد از ماهیچه‌های ساعد، است. با استراحت و گاه تزریق کورتیکواستروئیدها درمان می‌شود.

 

 


  1. tennis elbow