تاویر، فلیکس (۱۸۹۳ـ ۱۹۸۱ )

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تاوئِر، فلیکس (۱۸۹۳ـ ۱۹۸۱ )(Tauer, Flix)

خاورشناس اهل چکسلوواکی. در پراگ درس خواند و برای مطالعه و پژوهش به استانبول، وین، برلین و پاریس سفر کرد. زبان‌های فارسی، عربی و ترکی را می‌دانست و استاد تاریخ سیاسی و فرهنگی و ادبیات کشورهای خاور نزدیک در دانشگاه پراگ بود. از آثارش: تاریخ مختصر عرب؛ نسخه‌های خطی تاریخی فارسی کتابخانه‌های استانبول (۱۹۳۱ـ۱۹۳۲)؛ اثری به زبان فرانسوی دربارۀ حملۀ سلطان سلیمان عثمانی اول به بلگراد؛ نظام‌الدین، تاریخ فتوحات تیمور لنگ (۱۹۳۷).