تتانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِتانی (tetany)

در پزشکی، انقباض ماهیچه‌ای، ناشی از کاهش غلظت کلسیم خون. هنگامی‌که غلظت کلسیم خون کاهش می‌یابد، ماهیچه‌ها بسیار تحریک‌پذیر[۱] و با کوچک‌ترین تحریک منقبض می‌شوند. درمان آن تجویز نمک‌های کلسیم و ویتامین د است.
  1. hyperexcitable