تترااتیل سرب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِتْرااِتیْلِ سُرْب (tetraethyl lead)
Pb(C۲H۵)۴، ترکیب افزودنی به بنزین سرب‌دار. نوعی ضد ضربه[۱] است که برای افزایش کارایی احتراق در موتور‌های اتومبیل به‌کار می‌رود. مایعی بی‌رنگ، نامحلول در آب، و محلول در حلال‌های آلی[۲] نظیر بنزن[۳]، اتانول[۴]، و بنزین[۵]است.


  1. antiknock
  2. organic solvent
  3. benzene
  4. ethanol
  5. petrol