تتراسیکلین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِتْراسیکلین (tetracycline)
یکی از ترکیبات گروهی از آنتی‌بیوتیک‌ها، با ساختاری چهار حلقه‌ای، معروف به کلرتتراسیکلین[۱]. تتراسیکلین نخستین عضو این گروه بود که جداسازی شد. این داروها را به‌صورت صناعی تهیه می‌کنند. از برخی باکتری‌های گونۀ استرپتومایسس[۲] هم می‌توان این پادزی‌ها را به‌دست آورد. این پادزی‌ها وسیع‌الطیف[۳]اند و بر گسترۀ وسیعی از میکروب‌های بیماری‌زا اثر دارند.


  1. chlortetracycline
  2. Streptomyces
  3. broad-spectrum