تتراکلرومتان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِتْراکِلُرومِتان (tetrachloromethane)
(یا: تتراکلرید کربن) CCl۴، نوعی ترکیب آلی کلردار[۱]. حلال بسیار مناسبی برای چربی‌ها و گریس‌هاست. زمانی بخش اصلی مایعات خشکشویی‌های خانگی و کپسول‌های آتش‌نشانیِ اطفاء آتش‌سوزی‌های الکتریکی و بنزینی بود. بعدها خطر سرطان‌زایی آن به‌اثبات رسید و استفاده از آن ممنوع شد. امروزه کلاً از آزمایشگاه‌های صنعتی و آموزشی حذف شده است.


  1. chlorinated