تخمه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تُخَمَه

واژه‌ای مهجور برای نامیدن بیماری سوء هاضمه در کتب طبی قدیم. اصل این واژۀ عربی، وُخَمَه از ریشۀ وخم است که واژه‌های وخیم و وخامت نیز از آن مشتق شده‌ است. گاه در ادبیات عرب به معنی بیماری آزاردهنده آمده است. برخی مؤلفان به اشتباه این واژه را معادل هیضَه (وبا) و یا بَرَدَه (از عوارض وبا) دانسته‌اند.