تدلیس، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَدَلیس، شهر

(یا: دلیس) شهری ساحلی در ۵کیلومتری وادی سَباء (سِبو) و ۱۱۰کیلومتری شرق الجزیره، در کشور الجزایر. این شهر در دامنۀ کوه سبو و بر کرانۀ دریای مدیترانه بنا شده است و متشکل از سه بخش متمایز قدیمی، مستعمراتی و بندرگاهی است. در حومۀ آن باغ‌های میوه و کشتزارها دیده می‌شود. ساکنانش عمدتاً بربرتبار و عرب‌زبان‌اند. زمانی جزئی از قلمرو امپراتوری روم بود. در حملۀ اعراب مسلمان به شمال افریقا ویران شد، و تا ۱۵۱۷ زیر سلطۀ خاندان‌های مختلف حکومتی عرب بود. در این سال، عروج، سردار عثمانی، آن را تصرف کرد. در ۱۸۴۴ به اشغال فرانسه درآمد و در این زمان دهکده‌ای حقیر توصیف شده است. لئوی افریقایی آن‌جا را دیده و از آن نام برده است.