ترابی، حسن (کسلا ۱۹۳۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تُرابی، حسن (کسلا ۱۹۳۲- ۲۰۱۶م)

تُرابي، حسن

متفکر و سیاستمدار سودانی. در شهر کسلا در شرق سودان زاده شد. علوم عربی و فقه را نزد پدر فراگرفت و قرآن را با چند قرائت حفظ کرد. از دانشگاه سوربون دکترای حقوق گرفت و به سودان بازگشت و استاد و سپس رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خارطوم شد. علاوه‌بر عربی، به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی می‌نویسد و سخن می‌گوید و آلمانی را می‌فهمد. در زمان حکومت نُمَیری، از نمایندگی مجلس به وزیری دادگستری و سپس معاونت رئیس‌جمهور رسید. از دهۀ ۱۹۶۰، جنبش میثاق اسلامی سودان را رهبری کرد. در تدوین قانون اساسی پاکستان و امارات متحدۀ عربی در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ مشارکت کرد. از ۱۹۸۵، با دولت صادق‌اَلْمَهدی، داماد خود، همکاری کرد، وزیر دادگستری و سپس وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر شد. سپس به کودتاگران به رهبری عُمَر اَلْبَشیر که دولت صادق‌المهدی را ساقط کردند، پیوست. در ۱۹۹۶، رئیس پارلمان سودان شد. در ۲۰۰۱، پس از اختلاف با عُمَر اَلْبَشیر، از همه مناصب عزل شد و در ۲۰۰۲، به مدت یک سال تحت اقامت اجباری در منزلش بود. او را نظریه‌پرداز جنبش‌های اسلامی شمال افریقا دانسته‌اند. وی می‌کوشد دموکراسی را با اسلام آشتی دهد و دموکراسی‌ای اسلامی را که برخاسته از اصل حاکمیت الهی است نظریه‌پردازی کند. مهم‌ترین کتاب‌های او عبارت‌اند از نواندیشی اسلامی، جنبش اسلامی در سودان، نقش ایمان در زندگی.