تراست

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تِراسْت (trust)

ترتیباتی که به موجب آن شخص یا گروهی از اشخاص (امین یا امنا) اموالی را برای اشخاصی که دارای منافع در آن اموال هستند، نگهداری می‌کنند. تراست می‌تواند ترتیباتی حقوقی باشد که براساس آن طرفِ «الف» اختیار و اجازۀ ادارۀ اموال متعلق به طرفِ «ب» به نفع طرف «ج» را برعهده دارد. طرف «الف» و «ب» ممکن است شخص واحدی باشد، اما دو طرف «ب» و «ج» نمی‌توانند یکی باشند. تراست امور خیریه آن است که منابع و وجوه حاصل از آن برای مقاصد و امور خیریه نگهداری و اداره می‌شود. تراست تجاری آن است که شرکت‌های مختلف از راه انتقال سهام خود به «تراست» یا با ایجاد یک «شرکت مادر» که سهام آن توسط شرکت‌های عضو تأمین می‌شود، تأسیس می‌کنند.