ترانزیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ترانْزیت

(یا: حق عبور) عبوردادن کالا یا اشخاص از کشوری به کشور دیگر. ترانزیت سابقه‌ای دیرینه دارد. انواع آن امروزه عبارت‌اند از ۱. عبور دادن آزاد کالا بدون پرداخت حق گمرک یا عوارض. ۲. عبور دادن کالا با پرداخت عوارض. ۳. عبور شخص از کشوری با وسایط نقلیه بدون توقف در آن. ۴. توقف کوتاه در فرودگاه یا پایانۀ کشوری بیگانه.