تربیت (نشریه)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تربیت (نشریه)

نخستین نشریۀ روزانۀ ایران. از ۱۱ رجب ۱۳۱۴ تا ۲۹ محرم ۱۳۲۵ق، ابتدا به‌صورت هفتگی و سپس روزانه و پس از آن مجدداً هفتگی، به‌مدیریت محمدحسین فروغی اصفهانی و نیابت سلیمان، در تهران، با چاپ سنگی منتشر شد.