ترومبین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ترومْبین (thrombin)

ماده‌ای که در آخرین مرحلۀ انعقاد خون، پروتئین محلول فیبرینوژن[۱] را تبدیل به فیبرین[۲] نامحلول می‌کند. پروترومبین[۳] پیش‌ساز ترومبین[۴] است.

 


  1. fibrinogen
  2. fibrin
  3. prothrombin
  4. precursor