ترک هند، جنبش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَرْکِ هِند، جنبش (Quit India Movement)

تَرْکِ هِند، جنبش

مبارزه‌ای بر‌ضد حکومت بریتانیا در هند، که تحت رهبری مهاتما گاندی در اوت ۱۹۴۲ آغاز شد. سِر استفورد کریپس[۱] در مارس ۱۹۴۲ به‌عبث کوشید حزب کنگره را به لزوم شرکت در جنگ با ژاپن متقاعد کند. اما، گاندی از بریتانیا خواست هند را ترک کند و اجازه دهد هندی‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز با ژاپنی‌ها مقابله کنند. درخواست‌ هندی‌ها از بریتانیایی‌ها برای «ترک هند» به بازداشت گاندی و سایر رهبران کنگره انجامید که خون‌ریزی، خشونت، و سرکوب درپی آورد.

 


  1. Cripps