تریتیوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تریتیوم (tritium)
ایزوتوپ پرتوزای[۱] هیدروژن. سه برابر سنگین‌تر از هیدروژن معمولی، و شامل یک پروتون[۲] و دو نوترون[۳] است. نیم‌عمری[۴] برابر با ۱۲.۵ سال دارد.

 


  1. radioactive
  2. proton
  3. neutron
  4. half-life