تری اکسید گوگرد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تری‌اُکْسیدِ گوگِرد (sulphur trioxide)

SO۳، جامدی بی‌رنگ، حاصل از واکنش دی‌اکسید گوگرد[۱] و اکسیژن در حضور کاتالیزورِ[۲] اکسید وانادیوم[۳] (V) در فرآیند مجاورتی. شدیداً با آب واکنش می‌کند و حاصل آن اسید سولفوریک[۴] است. به‌سبب شدت واکنش آن با آب فوق‌العاده خطرناک است. طی فرآیند تماسی، در اسید سولفوریک غلیظ حل می‌شود و اولئوم[۵] H۲S۲O۷ تولید می‌کند.

 


  1. sulphur dioxide
  2. catalyst
  3. vanadium(V)oxide
  4. sulphuric acid
  5. oleum