تسوکاری، تادیو (۱۵۲۹ـ۱۵۶۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تسوکاری، تادئو (۱۵۲۹ـ۱۵۶۶)(Zuccari, Taddeo)

نقاش ایتالیایی. از نقاشان شاخص سبک مانریسم (شیوه‌گری)[۱] متأخر در رم[۲]. فرسک[۳]های باشکوهی در رم از خود برجای گذاشت.

 


  1. Mannerism
  2. Rome
  3. Frescoes