تمجد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِمْجَد

تِمْجَد

شهر ویران و متروک‌شدۀ باستانی الجزایر، از شهرهای دورۀ روم باستان، درجنوب قسنطینه و ۳۵کیلومتری شهر بتنا در حاشیۀ شمالی صحرای بزرگ افریقا. این شهر در ۱۰۰م به‌فرمان امپراتور ترایانوس ساخته شد. شهر تمجد را در دورۀ رومیان، تاموگادی و تاموگاس می‌نامیدند. در قرن ۶م بربرها آن را نابود کردند، اما دوباره رونق یافت و سرانجام به‌تصرّف اعراب مسلمان درآمد و پس از مدتی متروک شد. نخستین حفاری‌ها را در محوطۀ باستانی تمجد، فرانسوی‌ها در ۱۲۹۸ق/۱۸۸۱م انجام دادند، و بقایای آثار ارزنده‌ای از دورۀ رومیان به‌دست آمد.