تمساح، دریاچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِمْساح، دریاچه

دریاچه‌ای با آب شور در شمال شرقی مصر و در جهت شرقی دلتای نیل، بر میانۀ کانال سوئز. شهر اسماعیلیه در ساحل شمال غربی آن واقع است، و چندین کیلومتر از کانال سوئز از این دریاچه می‌گذرد. رودخانۀ وادی‌السدیر که از نیل جدا می‌شود به این دریاچه می‌ریزد.