تنجه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَنْجِه (shelduck)

تَنْجِه

اردک[۱] Tadorna tadorna، از خانوادۀ اردک[۲]ها، راستۀ غازشکلان[۳]. این پرنده دارای سری سبز و سیاه، و منقاری قرمز است؛ بقیۀ پرهایش نشان‌های نظرگیری از رنگ‌های سیاه، سفید، و قهوه‌ای بلوطی دارد. طول اردک نر حدود ۶۰ سانتی‌متر است و پراکنش وسیعی در اروپا و آسیا دارد. این پرنده ده تا دوازده تخم سفید در سوراخ خرگوش‌ها، در سواحل شنی می‌گذارد و معمولاً در دهانه‌های گِلی خورها مشاهده می‌شود. در ایران، از خانوادۀ مرغابی یازده گونه یافت می‌شود که یکی از آن‌ها تنجه است. قوی خر بارکِش، غاز، عروس غاز، و آنقوت از گونه‌های مهم این خانواده‌اند.

 


  1. Duck
  2. Anatidae
  3. Anseriformes