توتکابن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

توتْکابُن
شهری در استان گیلان، شهرستان رودبار، و مرکز اداری بخش رحمت‌آباد و بلوکات. در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی به فاصلۀ ۴۶کیلومتری جنوب غربی رشت و ۱۴.۵کیلومتری شمال شرقی رودبار، محل تلاقی سیاه‌رود و سفیدرود، در ساحل راست رودخانۀ سفیدرود، سر راه رستم‌آباد به بره‌سر، قرار دارد. ارتفاع آن حدود‌ ۲۰۰ متر است. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و نیمه‌مرطوب و جمعیت آن ۱,۶۷۱ نفر است (۱۳۸۵).