تولدو، شوراهای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تولِدو، شوراهای (Toledo, Council of)

هجده شورای کلیسای کاتولیک اسپانیا، تشکیل‌شده از ۴۰۰ تا ۷۰۲م در شهر تولدو. دست‌کم ۱۱ شورا ماهیّت سراسری داشتند و بقیه استانی و محلی بودند. مصوّبات همۀ این شوراها به استثنای شورای هجدهم موجود است. بیشتر شرکت‌کنندگان در این شوراها اُسقف بودند، اما در میان آن‌ها تعدادی کشیش و دیگر رده‌های پایین اصحاب کلیسا و اشراف نیز حضور داشتند. گرچه ماهیت و ظاهرِ این شوراها مذهبی بود، اما نقش مهمی در مسائل سیاسی و مدنی اسپانیا ایفا می‌کردند. تقریباً همۀ این شوراها با حضور پادشاه اسپانیا گشایش می‌یافت و علّت حضور پادشاهان در جلسات این شوراها، جلب حمایت کلیسای اسپانیا بود. درخلال سومین شورای تولدو در ۵۸۹م، رکارد[۱] پادشاه اسپانیا به مذهب کاتولیک گروید و درپی آن بسیاری از مردم اسپانیا نیز به این مذهب گرویدند و کاتولیک مذهب رسمی این کشور شد.  1. Recared