تولوین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تولوئِن (toluene)
(C۶H۵CH۳) مایعی بی‌رنگ و آتشگیر، حاصل از نفت خام. در آب نامحلول است. به‌صورت حلّال مصرف می‌شود و در سوخت‌های هواپیما، برای تهیۀ فنول[۱] (اسید کربولیک[۲] لازم برای ساخت رزین‌[۳]های مصرفی در تولید چسب‌[۴]، دارو، و ضدعفونی‌کننده[۵]ها) و مواد منفجرۀ بسیار قوی، نظیر تی‌اِن‌تی[۶]، کاربرد دارد.  1. phenol
  2. carbolic acid
  3. resin
  4. adhesives
  5. disinfectant
  6. TNT