تپه شغالی، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تپۀ شُغالی، محوّطۀ باستانی

محوط? باستاني تپه شُغالي

محوطه‌ای باستانی در شمال غربی پیشوا از توابع شهرستان وَرامین. پژوهشکدۀ باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور در کاوش ۱۳۷۰ش، شواهدی از عصر نوسنگی جدید و دورۀ فرهنگی چشمه علی ری به‌دست آورد.