تیبستی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تیبِسْتی (Tibesti)

رشته‌کوهی در مرکز صحرای افریقا[۱]، واقع در مرز کشورهای لیبی، نیجر، و چاد[۲]. بلندترین قلۀ آن امی‌‌کوسی[۳]، به ارتفاع ۳,۴۱۵ متر، است. این رشته‌کوه ۵۰۰ کیلومتر درازا و ۳۰۰ کیلومتر پهنا دارد و ستونی از سنگ‌های آتشفشانی است، که در فلات سنگ‌ماسه[۴]ای مجاور خود پیشروی کرده و یک تودۀ بازماندی[۵] را تشکیل داده‌ است. رودخانه‌‌[۶]های خشک شده و نقاشی‌های حیات‌وحش بر صخره‌های این منطقه نشان می‌دهند که آب‌و‌هوای این منطقه در گذشته مرطوب‌تر بوده است.  1. Sahara
  2. Chad
  3. Emi Koussi
  4. sandstone
  5. residual mass
  6. watercourse