تی بی تی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تی‌بی‌تی (TBT)

علامت اختصاری تری بوتیل قلع. این مادۀ شیمیایی ضد فساد[۱] را در رنگ‌هایی مصرف می‌کنند که به سطح خارجی بدنۀ کشتی می‌زنند تا از چسبیدن موجودات ریز دریایی، ازجمله جلبک‌ها، به آن و پوشاندن بدنه کشتی جلوگیری شود. این رنگ‌ها از آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌آیند. قلع در آب دریا حل و به زنجیرۀ غذایی وارد می‌شود. این عنصر منجر به ایجاد نابهنجاری‌های زایشی و تولیدمثلی می‌شود، ازجمله در اندام صدف‌های حلزونی ماده‌ای که در معرض این ماده قرار گیرند، اندام تناسلی نر پدید می‌آید.  1. antifouling