ثابتی، حبیب الله (همدان ۱۲۹۳ـ۱۳۸۷ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ثابتی، حبیب‌الله (همدان ۱۲۹۳ـ۱۳۸۷ش)
گیاه‌شناس ایرانی، استاد ممتاز دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران، از بنیانگذاران اکولوژی و جامعه‌شناسی گیاهی در ایران، مؤسس انستیتو جنگل، عضو هیئت‌مدیرۀ باغ گیاه‌شناسی کشور، مؤسس باغ گیاه‌شناسی آریامهر سابق در شمال اتوبان تهران ـ کرج، و برندۀ جایزۀ سازمان خواربار و کشاورزی (F.A.O) وابسته به سازمان ملل متحد. در ۱۳۱۲ش در تهران مدرک دیپلم گرفت و به مدرسۀ عالی فلاحت کرج رفت و در ۱۳۱۵ پس از دریافت درجۀ مهندسی کشاورزی، به استخدام وزارت کشاورزی درآمد. پس از چندی برای ادامۀ تحصیلات خود به اروپا رفت و در ۱۳۳۰ موفق به دریافت دانشنامۀ دکتری علوم از دانشکدۀ علوم شهر نانسی فرانسه شد. پس از بازگشت به ایران، از ۱۳۳۴ با سمت دانشیار در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و در ۱۳۴۳ به استادی رسید. آثار او در زمینۀ اقلیم‌شناسی ایران، درخت‌ها و درختچه‌های جنگلی ایران و علف هرزهای مزارع ایران است. از تألیفات اوست: درختان و درختچه‌های ایران؛ علف‌های هرز مزارع ایران و طرق مبارزه با آن‌ها؛ گیاه‌شناسی تشریحی عمومی نباتات.