جامبولونیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جامْبولونیا (۱۵۲۹ـ۱۶۰۸)(Giambologna)

جامْبولونيا
جامْبولونيا
جامْبولونيا
جامْبولونيا
جامْبولونيا
جامْبولونيا
جامْبولونيا

(نیز مشهور به جووانّی دا بولونیا[۱] یا ژان دو بولونی[۲]) مجسمه‌ساز فلاندری[۳]تبار. بیشتر در فلورانس[۴] و بولونیا فعالیت داشت. در ۱۵۸۳ سفارشی ملی با نام ربودن زنان سابینی[۵] را برای لوجّا دئی لانتسی[۶] در فلورانس اجرا کرد؛ این اثر گروه‌پیکره‌ای است پرجنب‌و‌جوش با اندام‌های عضلانی و درهم تابیده که از نخستین مجسمه‌های مانریستی (شیوه‌گری)[۷] به‌شمار می‌آید. جامبولونیا فوارۀ نپتون[۸] (۱۵۶۳ـ۱۵۶۷) را نیز در شهر بولونیا، و پیکره‌های سوار بر اسب[۹] کوزیمو[۱۰] و فردیناندو[۱۱]، دوک‌های اعظم خاندان مدیچی[۱۲]، را ساخت. 1. Giovanni da Bologna
 2. Jean de Boulogne
 3. Flemish
 4. Florence
 5. The Rape of the Sabine Women
 6. Loggia dei Lanzi
 7. Mannerist
 8. Neptune Fountain
 9. equestrian statues
 10. Cosimo
 11. Ferdinando
 12. Medici