جامعه شناسی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جامعه‌شناسی (sociology)

مطالعۀ نظام‌مند منشأ و اساسِ جنبه‌های گوناگون جامعۀ انسانی، به‌ویژه نظم اجتماعی[۱]، تغییر اجتماعی[۲]، تضاد اجتماعی[۳] و مسائل اجتماعی[۴]. در جامعه‌شناسی نهادهایی نظیر خانواده، قانون و دین و نیز مفاهیمی نظیر هنجار[۵]، نقش[۶] و فرهنگ بررسی می‌شوند. جامعه‌شناسی می‌کوشد افراد را در محیط اجتماعی بر‌مبنای اصول اساسی حاکم بر رفتارهای معیّن اخلاقی و فلسفی و سیاسی آنان مطالعه کند. جامعه‌شناسی، که در قرن ۱۹ شکل گرفت، درپی فهم تغییرات گسترده‌ای بود که براثر صنعتی‌شدن[۷]، شهرنشینی[۸] و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در جوامع رخ می‌دهد. اگرچه بیشتر به جوامع معاصر می‌پردازد، آن‌ها را با جوامع پیشاصنعتی نیز مقایسه می‌کند و از علوم مرتبط نظیر تاریخ، سیاست، اقتصاد، روان‌شناسی، فلسفه و انسان‌شناسی نیز کمک می‌گیرد. جامعه‌شناسی، به‌منزلۀ یکی از علوم اجتماعی، رفتار انسان را در وضعیت اجتماعی آن بررسی می‌کند؛ به‌ویژه در زمینۀ نحوۀ باز تولید، توسعه و تغییر جوامع مطالعه می‌کند و به ماهیت، علل و تأثیرات روابط و کنش متقابل[۹] بین افراد و گروه‌ها می‌پردازد. جامعه‌شناسی قواعد و الگوهای رفتار انسانی را بررسی می‌کند. برخی دیگر از پدیده‌های موردِ توجه جامعه‌شناسی عبارت‌اند از خانواده، قانون، دین، طبقه[۱۰]، قومیت[۱۱]، نژاد[۱۲]، جنسیت[۱۳]، فقر[۱۴]، آرای سیاسی[۱۵]، پرخاشگری[۱۶]، ازدواج، تحصیلات، ارتباطات، کار، تغییرات اجتماعی، شهرنشینی، سلامت و تحرک اجتماعی[۱۷]. برخی مفاهیمی که جامعه‌شناسی از آن‌ها بهره می‌گیرد عبارت‌اند از سازمان اجتماعی[۱۸]، فرهنگ، هنجار، نقش، ارزش[۱۹]، نماد[۲۰]، و مناسک[۲۱]. در جامعه‌شناسی جدید از روش‌های متنوعی استفاده می‌شود؛ ازجمله آزمایشِ تحت کنترل، مشاهدۀ همراه با مشارکت و تحلیل‌های آماری. سنت‌های فکری و چشم‌اندازهای نظری گوناگونی نیز در آن مطرح شده‌اند؛ ازجمله کارکردگرایی[۲۲]، ساختارگرایی[۲۳]، کنش متقابل نمادین[۲۴]، مارکسیسم[۲۵]، نظریۀ کنش[۲۶] و نظریۀ انتقادی[۲۷]. امروزه جامعه‌شناسی درپیِ دستیابی به روش‌هایی دقیق‌تر و اثبات‌پذیرتر است؛ همچنین به نحوۀ ارتباط افراد با ساختارهای اجتماعی و نیز به مقولاتی نظیر محیط زیست، انترناسیونالیسم[۲۸] و پست‌مدرنیسم[۲۹] می‌پردازد. از دهۀ ۱۹۷۰، جامعه‌شناسی در ارزیابی سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی[۳۰] نقشی فزاینده یافته است. 1. social order
 2. social change
 3. social conflict
 4. social problems
 5. norm
 6. role
 7. industrialization
 8. urbanization
 9. interaction
 10. class
 11. ethnicity
 12. race
 13. gender
 14. poverty
 15. politics
 16. aggression
 17. social movement
 18. social organization
 19. value
 20. symbols
 21. ritual
 22. functionalism
 23. structuralism
 24. symbolic interactionism
 25. Marxism
 26. action theory
 27. critical theory
 28. internationalism
 29. postmodernism
 30. social welfare