جامع الازهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جامع‌الازهر

رجوع شود به :الازهر