جدول زندگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جدول زندگی (life table)

(یا: جدول عمر) راه خلاصه‌کردن احتمال تولیدمثل یا مرگ یک فرد در طول مراحل پی‌درپی زندگی. از این جدول می‌توان نسبتی از افراد را که متولد می‌شوند و تا سن معینی زنده می‌مانند (ماندگاری[۱])، و میانگین تعداد زاده‌های تولیدشده (نرخ خالص تولیدمثلی[۲]) را تعیین کرد. شرکت‌‌های بیمه از جدول زندگی برای برآورد خطر مرگ برای تعیین حق بیمه، و دولت‌ها از آن برای برآورد نیازهای آیندۀ آموزش و خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند.  1. survivorship
  2. net reproductive rate