جزیره ای، محمدحسین (بندر انزلی ۱۳۰۱ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جزیره‌ای، محمّدحسین (بندر انزلی ۱۳۰۱ش- ۱۳۹۵ش)

جزيره‌اي، محمّدحسين

جنگل‌شناس و پژوهشگر ایرانی. در ۱۳۲۰ تحصیلاتش را در دانشکدۀ کشاورزی کرج آغاز کرد و پس از دریافت دانشنامۀ کارشناسی، در ادارۀ کل جنگل‌های وزارت کشاورزی به کار پرداخت. چندی بعد به بلژیک رفت و در یک انستیتو در رشتۀ مهندسی جنگل و آب دانشنامۀ کارشناسی ارشد گرفت و پس از بازگشت به ایران به‌مدت شش سال در جنگل‌های شمال ایران پژوهش کرد و از همان انستیتو دانشنامۀ دکتری گرفت. دو اثر از او به نام‌های جنگل‌کاری در خشک‌بوم و جنگل‌شناسی زاگرس به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ به‌عنوان کتاب‌های برگزیده در بخش کتاب‌های علمی کتاب سال ایران انتخاب شد. از دیگر آثار اوست: اصول جنگل‌شناسی (دو جلد)؛ تقسیمات جنگلی ایران (به زبان‌های فرانسوی و فارسی).