جنات الخلود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جَنّاتُ‌الخُلود

تألیف محمدرضا بن محمد مؤمن امامی خاتون‌آبادی، در ۱۲۶۶ق، کتابی به فارسی، در شرح اسماء خداوند و تاریخ مختصر انبیاء و ائمه (ع) و تاریخ کوتاه سلاطین، بیان مساحت بلاد، شناخت جهت قبله و آداب سفر و فواید بسیار دیگر. هریک از مباحث آن در جدول خاصّی تدوین یافته است. بارها در ایران و عراق چاپ شده است.