جناغ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جِناغ (sternum)

جِناغ
جِناغ
جِناغ

استخوان سینه[۱]. استخوانی پهن و بزرگ، به‌طول ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر در افراد بالغ، در جلو قفسۀ سینه[۲]، و متصل به دنده‌ها[۳]. این استخوان از قلب[۴] و شش‌ها[۵] محافظت می‌کند. هنگام جراحی قلب باز[۶]، برای دسترسی به ناحیۀ سینه، استخوان جناغ را به‌صورت طولی از وسط می‌برند. همۀ طول جناغ، از نزدیک گردن تا دیوارۀ حفره شکمی[۷]، زیر پوست لمس می‌شود. این استخوان در سه قسمت تشکیل شده است که عبارت‌اند از مانوبریم[۸] (قسمت پهن فوقانی)، تنه[۹]، و زایدۀ خنجری[۱۰] این سه قسمت با غضروف به‌هم متصل‌‌اند. زاویۀ جناغی[۱۱]، که مفصل بین مانوبریم و تنه است، روبه‌روی دومین دنده لمس می‌شود. 1. breastbone
 2. chest
 3. ribs
 4. heart
 5. lungs
 6. open-heart surgery
 7. abdominal wall
 8. manubrium
 9. body
 10. xiphod process
 11. sternal angle