جنبش عدم همکاری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جنبش عدم همکاری (noncooperation movement)

(یا: ساتیاگراها) در هند، مبارزه فراگیر نافرمانی مدنی به رهبری مهاتما گاندی در ۱۹۲۰ در پی کشتار آمریتسار در آوریل ۱۹۱۹. این راهبرد مبارزاتی مبتنی‌بر سیاست مسالمت‌آمیز عدم‌ همکاری، و هدف از آن فلج‌کردن دستگاه اداری بریتانیا در هند از طریق تحریم کامل آن توسط هندیان بود؛ در نتیجه، هندیان کالاهای ساخت بریتانیا، مدارس، دادگاه‌ها و دفاتر انتخابی را تحریم کردند. این مبارزه تأثیر اندکی بر حکومت بریتانیا گذاشت؛ زیرا بریتانیایی‌ها تا آن‌جا که مبارزه مسالمت‌آمیز بود می‌توانستند آن را نادیده بگیرند. هنگامی‌که به خشونت گرایید، گاندی احساس وظیفه کرد که جلوی گسترش بیشتر آن را بگیرد. موفقیت‌آمیزترین جنبۀ آن، افزایش سطح آگاهی سیاسی در میان مردم هند بود.