جنبش چهارم مه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جنبش چهارم مِه (May 4th Movement)

جنبش چهارم مِه

جنبش‌ ملی‌گرای دانشجویی چین که با تظاهرات در پکن در ۱۹۱۹ به‌راه افتاد. جنبش از دولت نامحبوب و تحت سلطۀ نظامیان می‌خواست تصمیم کنفرانس صلح ورسای را در تأیید حقوق ژاپن بر شبه‌جزیرۀ شاندونگ[۱]، که در تقاضاهای ۲۱‌گانه ۱۹۱۵ تصریح شده بود، رد کند. دانشجویان از حمایت تودۀ کارگران در پکن برخوردار شدند، کالاهای ژاپنی را تحریم کردند و انقلاب فکری جنبش «فرهنگ نوین»، را برانگیختند. این جنبش که تحت تأثیر مارکسیسم و اندیشه‌های لیبرالی قرار داشت، به‌‌نوبۀ خود باعث تشکیل حزب کمونیست چین شد. هفتادمین سالگرد جنبش چهارم مه با تظاهرات انبوه طرفداران دموکراسی در میدان تیان‌آنمنِ پکن، در ۱۹۸۹ برگزار شد.  1. Shandong