جهاد دانشگاهی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جهاد دانشگاهی

مؤسسۀ فرهنگی و علمی غیردولتی. در ۱۳۵۹ش، ستاد انقلاب فرهنگی، به‌منزلۀ نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی را با وظیفۀ مشارکت در مدیریت ادارۀ دانشگاه‌ها تأسیس کرد. در ۱۳۶۹، شورای عالی انقلاب فرهنگی این مؤسسه را پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی کرد و در ۱۳۷۰ آن را نهادی عمومی و غیردولتی خواند که با هدف گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در جهت خوداتکایی و توسعۀ امور فرهنگی و گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه‌صنعتی، و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. جهاد دانشگاهی تعدادی پژوهشکده نیز تأسیس کرده که عهده‌دار پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های گوناگون علمی و صنعتی است. یکی از پژوهشکده‌های مذکور، پژوهشکدۀ رویان (علوم سلولی و ناباروری) است. واحدهای دانشگاهی جهاد ۴۱ واحد است. جهاد دانشگاهی در ربع قرن فعالیت خود، چندین هزار عنوان طرح پژوهشی به پایان رسانده و بیست رتبۀ علمی کسب کرده است. جهاد دانشگاهی نشریات تخصصی گوناگونی را منتشر می‌‌کند. همچنین جهاد دانشگاهی مبادرت به تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کرد (۱۳ آبان ۱۳۷۸ش).