جوس، فلات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جوس، فَلات (Jos Plateau)

گرانکوه[۱] مرتفعی در شمال مرکزی نیجریه. تپه‌های گرانیتی ناهمواری در سطح فلات وجود دارد، که برخی از آن‌ها در ارتفاع ۱,۲۰۰ تا ۱,۵۰۰متری از سطح دریا قرار گرفته‌اند و به پرتگاه‌های شیب‌داری محدود می‌شوند که در جنوب به رود بنوئه[۲] و در غرب به جلگۀ هوسالند[۳] منتهی می‌شوند. مرکز صنعت قلع نیجریه است. تولید لبنیات و ذرت نیز در این ناحیه رواج دارد.  1. massif
  2. Benue River
  3. Hausaland