حاجی آباد، کوشک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حاجی‌آباد، کوشْک

(یا: تُلِ سفیدک) بازماندهای کوشکی ساسانی، احتمالاً متعلق به دورۀ شاپور دوم ساسانی، واقع در نزدیکی شهرستان حاجی‌آباد در استان فارس. کاوش‌های تل سفیدک از ۱۳۵۶ش آغاز شد و در سال‌های ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹ش ادامه یافت. از مهم‌ترین یافته‌های تل سفیدک، نیم‌تنۀ گچی شاپور دوم است.