حزب مردم ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حزب مردم ایران

از گروه‌های سیاسی‌ـ‌ مذهبی‌ عضو نهضت‌ مقاومت‌ ملی‌ با گرایش‌های‌ سوسیالیستی‌ و ناسیونالیستی‌. در اسفند ۱۳۳۳ش جمعیت‌ آزادی‌ مردم‌ ایران،‌ با تغییر نام‌ خود به‌ حزب‌ مردم‌ ایران‌، فعالیت‌هایش‌ را مخفیانه‌ علیه‌ رژیم‌ کودتا ادامه‌ داد. دکتر محمد نخشب،‌ که‌ پیش‌تر‌ رهبری‌ جمعیت‌ خداپرستان‌ سوسیالیست‌ و جمعیت‌ آزادی‌ مردم‌ ایران‌ را داشت‌، دبیر حزب‌ مردم‌ ایران‌ شد. در‌ ۱۳۳۷، با خروج‌ نخشب‌ از ایران‌، حسین‌ راضی‌ دبیری‌ حزب‌ را برعهده‌ گرفت‌. با ایجاد فضای‌ باز سیاسی‌ در‌ ۱۳۳۹ و تشکیل‌ جبهۀ‌ ملی‌ دوم‌، رازی‌ به‌ عضویت‌ کمیتۀ مرکزی‌ این‌ جبهه‌ انتخاب‌ شد. کنگرۀ‌ حزب‌ مردم‌ ایران‌ در فروردین‌ ۱۳۴۱ش، راضی‌ را مجدداً به‌‌عنوان‌ دبیر‌کل‌ حزب‌ انتخاب‌ کرد. در این‌ کنگره‌ بعضی‌ از اعضای‌ حزب‌، ازجمله‌ دکتر کاظم سامی‌ و دکتر حبیب‌الله پیمان‌ خواهان‌ اتخاذ خط‌‌مشی‌ مسلحانه‌ شدند و درپی‌ مخالفت حزب‌، سامی‌ و پیمان جنبش‌ آزادیبخش‌ مردم‌ ایران‌ (جاما) را تشکیل‌ دادند. در دورۀ‌ کوتاه‌ِ حیات‌ جبهۀ‌ ملی‌ سوم‌ در‌ ۱۳۴۳، حزب‌ مردم‌ ایران‌ نیز در شمار احزاب‌ تشکیل‌‌دهندۀ‌ این‌ جبهه‌ بود. این‌ حزب‌ در‌ ۱۳۴۳ منحل شد.