حلال کلردار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حلّالِ‌ کُلُرْدار (chlorinated solvent)

 

ترکیبات آلی مایع، اغلب دارای دو یا چند اتم کلر. حلال‌های بسیار مؤثری برای چربی‌ها و گریس‌هایند، اما بسیاری از آن‌ها سمی‌اند. برخی از این حلال‌ها عبارت‌اند از تری‌کلرو متان[۱] (کلروفرم[۲]، CHCl۳)، تتراکلرو متان[۳] (تتراکلرید کربن[۴]، CCl۴)، و تری‌کلرو اتان[۵] (CH۲ClCHCl۲).

 


  1. trichloromethane
  2. chloroform
  3. tetrachloromethane
  4. carbon tetrachloride
  5. trichloroethene