خانه دوست کجاست

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پوستر فیلم
پوستر فیلم

خانۀ دوست کجاست (سینما) Where Is the Friend's House?


فیلمی ساختۀ عباس کیارستمی در ۱۳۶۵. هدفش از ساخت آن نشان‌دادنِ‌ دوستی و مرگِ دوستی و نیز تعیین جایگاه ارزشی انسان در شرایط دشوار است. کیارستمی تحت تأثیر اشعار قدیم و ادبیات کهن فارسی است. درخت بارور را نماد دوستی و درخت خشکیده را سمبل مرگِ دوستی گرفته است. این اثر را فیلمی سیاه ارزیابی کرده‌اند، زیرا انسان‌هایی را ـ از پیر و جوان ـ به‌نمایش می‌گذارد که ارتباط میان آنان کم‌رنگ است. این فیلم جوایز بسیاری از جشنواره‌های معتبر خارجی گرفته است.