خدابنده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خدابنده

شهرستانی در جنوب استان زنجان، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش‌های سجاس‌رود، افشار و بزینه‌رود، با مرکزیت اداری شهر قِیدار. از شمال به شهرستان ایجرود، از شمال شرقی به شهرستان خرمدره، از شرق به شهرستان ابهر و استان قزوین، از جنوب به استان همدان و از غرب به استان کردستان محدود است. نسبتاً کوهستانی است و رشته‌کوه‌های آقداغ آن را از شهرستان خرمدره و ابهر جدا می‌کند. کوه‌های بلندی، چون کوه قیدار (۲,۸۱۲ متر)، گوی قزای، و سلمان‌بینجی، در جنوب آن واقع شده‌اند. رودخانه‌های سجاس‌رود و خررود آن را مشروب می‌کند. اقلیم این شهرستان در ارتفاعات سرد و در دیگر نواحی معتدل مایل به سرد است و از نظر بارندگی جزو نواحی نیمه‌خشک است. جمعیت شهرستان خدابنده ۱۶۴,۸۶۴ نفر است (۱۳۸۵). مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت‌اند از سُجاس، گرماب، زرین‌رود، محمودآباد، کَرسَف، سهرورد، آق‌بلاغ و کَهلا. راه‌های سلطانیه به همدان و ابهر به قیدار، و زرین‌رود به گرماب، شبکۀ راه‌های ارتباطی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. کشاورزی و دامداری شغل بیشتر اهالی این شهرستان است و فرآورده‌های باغی و لبنیات آن معروف است.