خدمات درمانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خدمات‌ درمانی (health service)

تأمین مراقبت‌های پزشکی دولتی در مقیاسی عمومی. طبق گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر کرد، در میان ۱۹۱ کشور جهان برای عرضه مراقبت‌های بهداشتی عمومی فرانسه مقام نخست، ایتالیا مقام دوم، انگلیس مقام هجدهم و امریکا مقام سی‌وهفتم را داشت. رتبه‌بندی‌ها براساس بهداشت عمومی مردم، نابرابری‌های بهداشت، میزان عملکرد صحیح نظام و میزان رضایت بیماران، چگونگی خدمات‌رسانی به افرادی در سطوح اجتماعی مختلف و چگونگی توزیع هزینه‌ها صورت می‌گرفت. در کشورهای جهان سوم، در ۱۹۹۰ بیمارستان‌ها به‌طور متوسط ۷۵ درصد بودجه بهداشت کشورها را دریافت کردند (از پاکستان با ۴۱ درصد تا سیرالئون با ۹۶ درصد) اما تنها به اقلیت کوچکی از جمعیت این کشورها خدمات دادند.