خدمات درمانی مدیریتی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خدماتِ درمانیِ مدیریتی (Managed Health Care)

عنوانی کلّی برای نوعی بیمۀ درمانی. در این شکل از بیمه، برخلاف بیمه‌های درمانی متعارف کارمزد در مقابل خدمت، بر پایۀ قراردادی پیش‌پرداخت شده پوشش کامل خدمات طبی عرضه می‌شود. انتخاب عنوان خدمات درمانی مدیریتی با این انگیزه صورت گرفته است که با ارجاع بیمه‌شدگان به پزشکان از پیش تعیین‌شده، از هزینه‌های درمانی کاسته و کنترل یا مدیریت بر هزینه‌ها برقرار شود. پزشکان منتخب، نقش دروازه‌بان‌ها را بر عهده دارند و وظیفه آن‌ها تشخیص نیاز بیمار به خدمات درمانی تخصصی پرهزینه‌تر است. نظام‌های خدمات درمانی مدیریتی، پیشگیری از بیماری را تشویق می‌کنند و عقیده دارند که پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و درمان در مراحل اولیه به مراتب برای بیمار بهتر و کم‌هزینه‌تر است. اولین برنامه‌های خدمات درمانی مدیریتی در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ و دهۀ ۱۹۳۰ در ایالات متحده تنظیم شد اما تا دهۀ ۱۹۸۰ کاربردی گسترده پیدا نکرد.