خستگی پرواز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خستگی پرواز (jet lag)

اثر ناشی از تغییر ناگهانی منطقۀ زمانی در پروازهای هوایی. در این حالت فرد احساس خستگی می‌کند و زمان خواب و بیداری او در شب و روز ناهماهنگ می‌شود. در ۱۹۸۹ گفته شد استفاده از هورمون ملاتونین[۱]، به‌واسطۀ تغییر تنظیم ساعت بدن، شدت این عارضه را کاهش می‌دهد.

 


  1. melatonin