خشاب، یحیی (۱۹۰۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خَشاب، یحیی (۱۹۰۹)

یحیی خشاب
زادروز ۱۹۰۹م
ملیت مصری
تحصیلات و محل تحصیل دانشنامه دکتری از دانشگاه سوربون در رشته زبان و ادبیات فارسی
شغل و تخصص اصلی ایران شناس
آثار  برخورد تمدن های عربی و ایرانی (قاهره، ۱۹۶۹)، تاریخ کرد و کردستان (۱۹۵۸)
گروه مقاله خاورشناسی
جوایز و افتخارات دریافت دکتری افتخاری از دانشگاه تهران

ایران‌شناس مصری. با نوشتن رساله‌ای با نام ناصرخسرو و سفرش به مصر از دانشگاه قاهره دانشنامه فوق لیسانس و در ۱۹۴۰ از دانشگاه سوربون در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشنامۀ دکتری گرفت. در ۱۹۷۲ دانشگاه تهران به او دکتری افتخاری داد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۹، که بازنشسته شد، رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه قاهره بود. در دانشگاه‌های لوس آنجلس، بغداد و بصره نیز تدریس کرد. از آثارش: چاپ خوان الاخوان ناصرخسرو (پاریس، ۱۹۴۰)؛ حکایت‌های فارسی (قاهره، ۱۹۴۰)؛ تاریخ ادبیات فارسی در سدۀ ۱۹(قاهره، ۱۹۴۸)؛ ترجمۀ تاریخ بیهقی با همکاری صادق نشأت (قاهره، ۱۹۵۶)؛ ترجمۀ بیان الادیان (قاهره، ۱۹۵۹)؛ ترجمۀ سفرنامۀ ناصرخسرو (قاهره، ۱۹۵۹)؛ ترجمۀ چهار مقالۀ نظامی عروضی (قاهره، ۱۹۶۰)؛ ترجمۀ ایران در زمان ساسانیان آرتور کریستن‌سن از ترجمۀ فارسی غلامرضا رشید یاسمی با همکاری عبدالوهاب عزام (قاهره، ۱۹۵۰؛ بیروت، ۱۹۸۲)؛ شاهنامه (بی‌جا، بی‌تا)؛ برخورد تمدن‌های عربی و ایرانی (قاهره، ۱۹۶۹)؛ تاریخ کرد و کردستان (۱۹۵۸).